Kosár

A kosár üres

Vásárlás folytatása
“BEAUTY SHAKE” NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.  

 

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE  

“BEAUTY SHAKE” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője: Blnce Hungary Kft. (székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 8. IV. emelet 2.) (a továbbiakban: ”Szervező”).  

 

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az REON Digital Kft. (székhely: 1091 Budapest, Boráros tér 7. 1. lház. 7. emelet 12.) (”Lebonyolító”) látja el. 

 

  1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK  

 

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) és saját Instagram profillal rendelkező személy, olyan 18. életévét betöltött cselekvőképes magyar állampolgár vehet részt, aki egyrészről nem esik a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe, (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) másrészről, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt  

(a) a Rajongói oldal felületén 2019. október napján 17 órakor posztolt felhívásra kommentben válaszol (”Poszt”), és  

(b) a válaszadással elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID, életkor) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).  

 

2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható, egy Játékos csak egy Pályázat beküldésére jogosult a Játék teljes időtartama alatt. (tehát az egy Játékos által adott több komment nem növeli a nyerési esélyeket a 4.2 pontban írt sorsoláson)  

 

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Blnce Hungary Kft., valamint a REON Digital Kft. munkavállalói és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.  

 

2.4. A Játékosok a Rajongói oldalhoz csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső eseményekért, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.  

 

2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.  

 

2.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.  

 

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.  

 

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.  

 

2.9. A Játékból – a Szervező egyoldalú, indokolás nélküli döntése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.  

 

2.10. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok (kommentek), amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) egyéb okból jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi felelősséget is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát (kommentjét) a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.  

 

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA  

 

A Játék 2021. október 12. napján 17 óra 00 perctől – 2021. október 20. napján 12 óra 00 percig tart.  

A Pályázatok (kommentek) beérkezésének határideje: 2021. október 20. napján 12 óra 00 perc  

 

  1. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS, NYEREMÉNY 

 

ÉTELEM.HU FACEBOOK és BLNCEHUNGARY INSTAGRAM

 

4.1 Szervező egy alkalommal (2021. október 12. napján 17 órakor) az ”Ételem.hu” és BLNCEHUNGARY INSTAGRAM Rajongói oldal falára kiposztol egy felhívást:

 𝙉𝙔𝙀𝙍𝙀𝙈𝙀́𝙉𝙔𝙅𝘼́𝙏𝙀́𝙆 

Ki ne szeretné megfiatalítani bőrét?  Megóvni haja, körme egészségét?  Tudjuk, hogy Te sem vagy kivétel 

𝗝𝗮́𝘁𝘀𝘀𝘇 𝗲́𝘀 𝗻𝘆𝗲𝗿𝗷 egyet, a kifejezetten a női szervezet szükségleteihez igazított #BeautyShake 5in1 fejlesztésünkből!

Kommentben sorold fel a BeautyShake 5in1 termék legalább 3 növényi összetevőjét, és kis szerencsével megnyerheted a két ajándék shake egyikét! És hogy most is segítünk-e a válaszban? Még szép!  https://bit.ly/Beautyshake_osszetevok

 A játék 2021. október 12. 17 órától október 20., 12 óráig tart. Sorsolás: 2021. október 20. A részletes játékszabályzatot és az adatkezelési tájékoztatót itt találod: https://blnce.hu/pages/beauty-shake-nyeremenyjatekanak-reszveteli-feltetelei-es-szabalyzata, melyet posztunk like-olásával el is fogadsz!

A Játékszabályzat egyaránt vonatkozik a Blnce Hungary Kft. "Ételem" Facebook-oldalára, illetve a blncehungary Instagram-oldalára.

A Játékosok a posztra adott kommenttel vehetnek részt a játékban. A jelen Játékszabályzat szabályainak megfelelő választ adó Játékosok részt vesznek a 4.2 pontban írt sorsoláson. Egy Játékos csak egy db kommenttel vehet részt a sorsoláson.  

 

4.2. Szervező az érvényes és helyes Pályázatot beküldő Játékosok közül összesen 4 (négy) db nyertes Pályázatot sorsol ki, 2 Beautyshake 5in1 terméket az Ételem.hu Facebook oldalon és 2 Beautyshake 5in1 terméket a blncehungary Instagram oldalán a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 2021. október 20. napján 12:05 órakor a Lebonyolító székhelyén (cím: 1091 Budapest, Boráros tér 7. 1. lház. 7. emelet 12.) háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében. A bizottság a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek. Szervező a sorsoláson összesen 4 (négy) db tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre az 5. részben írtak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül; ideértve az 5.1. pontban megjelölt esetet, miszerint a nyertes Játékos az értesítést a megadott 72 órán belül nem igazolja vissza, illetve az 5.2. pontban meghatározott esetet is.  

 

4.3. Nyeremény: 4 db, egyenként 9 490 Ft értékű BLNCE Beautyshake 5in1  

 

4.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. Egy Játékos legfeljebb egy db Nyeremény megnyerésére lehet jogosult.  

 

  1. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA  

 

5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően haladéktalanul a Rajongói oldalon a nyertes kommentekre adott válaszban közzéteszi (”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve és Facebook, illetve Instagram profilképe jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést 72 órán belül visszaigazolni az ”Ételem.hu és blncehungary Rajongói oldalnak küldött Facebook és Instagram privát üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.  

 

5.2 A Szervező a Nyeremény igénybevételének lehetőségét ezen feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.  

 

5.3 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.  

 

  1. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK  

 

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azzal, hogy ezen kötelezettsége teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatására Játékos köteles. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén Szervező mentesül a fenti kötelezettsége alól. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.  

 

  1. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 

 

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy  

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt a jelen 7. pontban írtak szerint kezelje;  

7.1.2 nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;  

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.  

 

7.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Blnce Hungary Kft. 1117 Budapest, Kőrösy József utca 8. IV. emelet 2.). címen vagy az facebookjatek@reondigital.hu e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.  

 

Az adatok kezelője: Blnce Hungary Kft.  

 

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az REON Digital Kft., mint adatfeldolgozó végzi. A Lebonyolító szavatolja, hogy az adatfeldolgozás mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.  

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.  

 

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK  

 

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.  

 

8.2. A Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Szervezővel szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.  

 

8.3. A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.  

 

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook és Instagram profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.  

 

8.5. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.  

 

8.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.  

 

8.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook és Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz és Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook és Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.  

 

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit bármikor indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.  

 

Budapest, 2021. október 12. 

Blnce Hungary Kft. Szervező